matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 17

Kąt $\alpha$ jest ostry i $\text{tg}\alpha =\frac23$. Wtedy

A. $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{26}$
B. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{13}}{13}$
C. $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{13}}{13}$
D. $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{13}$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert