matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 18

Z odcinków o długościach: $5$, $2a+1$, $a-1$ można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. $a=6$
B. $a=4$
C. $a=3$
D. $a=2$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer