matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 19

Okręgi o promieniach $3$ i $4$ są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu $4$ w punkcie $P$ przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 19.

Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności $P$, jest równe

A. $14$
B. $2\sqrt{33}$
C. $4\sqrt{33}$
D. $12$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein