matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 2

Liczba $\log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2})$ jest równa

A. $\frac23$
B. $2$
C. $\frac52$
D. $3$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer