matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 20

Proste opisane równaniami $y=\frac{2}{m-1}+m-2$ oraz $y=mx+\frac{1}{m+1}$ są prostopadłe, gdy

A. $m=2$
B. $m=\frac12$
C. $m=\frac13$
D. $m=-2$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert