matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 21

W układzie współrzędnych dane są punkty $A=(a,6)$ oraz $B=(7,b)$. Środkiem odcinka $AB$ jest punkt $M=(3,4)$. Wynika stąd, że

A. $a=5 \text{ i } b=5$
B. $a=-1 \text{ i } b=2$
C. $a=4 \text{ i } b=10$
D. $a=-4 \text{ i } b=-2$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski