matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 22

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A. $0\le p \lt 0,2$
B. $0,2\le p \le 0,35$
C. $0,35\lt p \le 0,5$
D. $0,5\lt p \le 1$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer