matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 23

Kąt rozwarcia stożka ma miarę $120^\circ$, a tworząca tego stożka ma długość $4$. Objętość tego stożka jest równa

A. $36\pi$
B. $18\pi$
C. $24\pi$
D. $8\pi$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer