matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 24

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 24.

Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupa kąt $\alpha$ o mierze

A. $30^\circ$
B. $45^\circ$
C. $60^\circ$
D. $75^\circ$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski