matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 25

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: $31,16,25,29,27,x$, jest równa $\frac{x}{2}$. Mediana tych liczb jest równa

A. $26$
B. $27$
C. $28$
D. $29$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski