matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 26

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\text{kolejne lata} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 &6 \\
\hline
\text{przyrost (w cm)} & 10 & 10 & 7 & 8 & 8 & 7 \\
\hline
\end{array}$

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert