matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 27

Rozwiąż nierówność $2x^2−4x\gt 3x^2−6x$.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski