matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 3

Liczby $a$ i $c$ są dodatnie. Liczba $b$ stanowi $48\%$ liczby $a$ oraz $32\%$ liczby $c$. Wynika stąd, że

A. $c=1,5a$
B. $c=1,6a$
C. $c=0,8a$
D. $c=0,16a$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer