matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 3

Liczby $a$ i $c$ są dodatnie. Liczba $b$ stanowi $48\%$ liczby $a$ oraz $32\%$ liczby $c$. Wynika stąd, że

A. $c=1,5a$
B. $c=1,6a$
C. $c=0,8a$
D. $c=0,16a$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski