matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 4

Równość $(2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}$ jest prawdziwa dla

A. $a=3$
B. $a=1$
C. $a=-2$
D. $a=-3$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski