matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 5

Jedną z liczb, które spełniają nierówność $-x^5+x^3-x < -2$, jest

A. $1$
B. $-1$
C. $2$
D. $-2$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein