matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 6

Proste o równaniach $2x-3y=4$ i $5x-6y=7$ przecinają się w punkcie $P$. Stąd wynika, że

A. $P=(1,2)$
B. $P=(-1,2)$
C. $P=(-1,-2)$
D. $P=(1,-2)$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein