matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 7

Punkty $ABCD$ leżą na okręgu o środku $S$ (zobacz rysunek). Miara kąta $BDC$ jest równa

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 7.

A. $91^\circ$
B. $72,5^\circ$
C. $18^\circ$
D. $32^\circ$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert