matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 8

Dana jest funkcja liniowa $f(x)=\frac34x+6$. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. $8$
B. $6$
C. $-6$
D. $-8$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer